Program

08:30 - 09:00POZDRAVNA RIJEČ
09:00 - 09:20Mehanizmi nastanka, epidemiologija, klinička slika i dijagnostika infantilnih, juvenilnih i adolescentnih deformacija kralježnice
Ozren Kubat, dr. med.
09:20 - 09:40Genetička osnova kongenitalnih i adolescentnih deformacija kralježnice
prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, dr. med.
dr. sc. Ruđer Novak, ing. biochem.
Stela Hrkač, dr. med.
09:40 - 10:00Slikovna dijagnostika skolioza i kifoza u djece i adolescenata
prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med.
10:00 - 10:20Ortotika u liječenju deformacija kralježnice djece i adolescenata
izv. prof. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med.
10:20 - 10:50PAUZA
10:50 - 11:10Kirurško liječenje juvenilnih i adolescentnih deformacija kralježnice
mr. sc. Mislav Čimić, dr. med.
11:10 - 11:30Kineziterapija u liječenju skolioza i rehabilitacija nakon operativnoga liječenja juvenilnih i adolescentnih deformacija kralježnice
dr. sc. Matija Žutelija Fattorini, dr. med.
11:30 - 11:50Uzroci, mehanizmi nastanka i klinička slika adultnih deformacija kralježnice (degenerativne promjene, upalne reumatske bolesti i osteoporoza)
prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med.
prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.
doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med.
11:50 - 12:10Važnost sagitalnog balansa u biomehanici kod deformacija kralježnice
dr. sc. Krešimir Saša Đurić, dr. med.
izv. prof. dr. sc. Boris Božić, dr. med.
12:10 - 12:30Slikovna dijagnostika skolioza i kifoza u odraslih
prim. dr. sc. Petra Margetić, dr. med.
izv. prof. dr. sc. Dijana Zadravec, dr. med.
12:30 - 12:50Konzervativno liječenje deformacija kralježnice u odraslih
prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med.
dr. sc. Neven Ištvanović, dr. med.
12:50 - 13:10Operativno liječenje deformacija kralježnice u odraslih
prim. dr. sc. Darko Perović, dr. med.
prim. dr. sc. Vide Bilić, dr. med.
izv. prof. dr. sc. Karlo Houra, dr. med.
13:10 - 13:30Postoperativna rehabilitacija nakon kirurških zahvata zbog deformacije kralježnice u odraslih
prim. Tatjana Nikolić, dr. med.
Dubravka Sajković, dr. med.
13:30 - 14:30Usklađena rasprava
prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.
izv. prof. dr. sc. Boris Božić, dr. med.

Popis predavača

 • Prim. dr. sc. Vide Bilić, dr. med.
  Zavod za kirurgiju kralježnice, Klinika za traumatologiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Izv. prof. dr. sc. Boris Božić, dr. med.
  Klinika za neurokirurgiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Mr. sc. Mislav Čimić, dr. med.
  Klinika za ortopediju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Izv. prof. prim. dr. sc. Tomislav Đapić, dr. med.
  Klinika za ortopediju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Dr. sc. Krešimir Saša Đurić, dr. med.
  Klinika za neurokirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med.
  Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, dr. med.
  Zavod za anatomiju “Drago Perović”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za translacijska i klinička istraživanja, Odjel za proteomiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Doc. dr. sc. Frane Grubišić, dr. med.
  Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Izv. prof. dr. sc. Karlo Houra, dr. med.
  Specijalna bolnica Aksis, Zagreb
 • Stela Hrkač, dr. med.
  Centar za translacijska i klinička istraživanja, Odjel za proteomiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Dr. sc. Neven Ištvanović, dr. med.
  Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med.
  Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Ozren Kubat, dr. med.
  Klinika za ortopediju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
 • Prim. dr. sc. Petra Margetić, dr. med.
  Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Prim. Tatjana Nikolić, dr. med.
  Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Dr. sc. Ruđer Novak, ing. biochem.
  Centar za translacijska i klinička istraživanja, Odjel za proteomiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Prim. dr. sc. Darko Perović, dr. med.
  Zavod za traumatologiju i ortopediju, Klinika za kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med.
  Zavod za dječju radiologiju, Klinika za dječje bolesti, Zagreb
 • Dubravka Sajković, dr. med.
  Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić, dr. med.
  Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka
 • Izv. prof. dr. sc. Dijana Zadravec, dr. med.
  Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Dr. sc. Matija Žutelija Fattorini, dr. med.
  Poliklinika Fattorini, Zagreb