Sponzorske mogućnosti

Zlatni sponzor – 15.000,00 kn

 • Do 5 minuta video materijala, pravo prvenstva kod izbora vremena puštanja materijala
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima
 • 2 specijalizirana newslettera
 • postavljanje 1 reklamnog materijala u .pdf obliku na Internet stranicu Simpozija
 • 1 stranica oglasa u finalnom programu

Srebrni sponzor – 10.000,00 kn

 • Do 4 minute video materijala, vrijeme puštanja materijala u dogovoru s tehničkim organizatorom
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima
 • 1 specijalizirani newsletter
 • postavljanje 1 reklamnog materijala u .pdf obliku na Internet stranicu Simpozija
 • 1/2 stranice oglasa u finalnom programu

Brončani sponzor – 7.000,00 kn

 • Do 3 minute video materijala, vrijeme puštanja materijala u dogovoru s tehničkim organizatorom
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima
 • 1 specijalizirani newsletter

Video materijal – 2.500,00 kn

 • Cijena je za 1 minutu video materijala, vrijeme puštanja materijala u dogovoru s tehničkim organizatorom
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima

Oglas – 2.500,00 kn

 • 1 stranica u finalnom programu (ujedno i knjiga sažetaka)
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima

Reklamni materijal na Internet stranici – 2.500,00 kn

 • postavljanje 1 reklamnog materijala u .pdf obliku na Internet stranicu Simpozija
 • Logo sponzora biti će objavljen na internet stranici Simpozija, kao i u svim tiskanim i digitalnim materijalima

 

Sve cijene uključuju PDV.

Uplate sponzorskih opcija se vrše na račun HLZ-a. Molimo informirajte Tehničkog organizatora za koji sponzorski paket ste se odlučili. Tehnički organizator će informirati HLZ kako bi zaprimili predračun.